Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

Κοπή πίτας Συλλόγου Μεσιτών Χαλκιδικής

Σεμινάριο Λογιστικής και ενημέρωση για την παραμεσιτεία

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ή κοπή της πίτας για το 2015 του Συλλόγου Μεσιτών Χαλκιδικής, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015, στα Νέα Μουδανιά.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε σεμινάριο λογιστικής και συζήτηση για φορολογικά θέματα που αφορούν τον κλάδο. Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κ. Καμπάνης Βασίλειος, Πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών του νομού Χαλκιδικής & Γ.Γ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών.

Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο κ. Γεωργάκος Κωνσταντίνος, Κτηματομεσίτης-Σύμβουλος Ακινήτων και εκπρόσωπος του Συλλόγου Μεσιτών Θεσσαλονίκης στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,
  ο οποίος ενημέρωσε τους συναδέλφους του συλλόγου για την παραμεσιτεία και για το Πειθαρχικό Συμβούλιο.


Όσον αφορά την παραμεσιτεία έγινε συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος από τους παράνομους μεσίτες και συγκεκριμένα για τη φοροδιαφυγή, την μη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, την υποβάθμιση του κλάδου από τις κακές υπηρεσίες που προσφέρουν άτομα που δεν έχουν μεσιτική  άδεια, καθώς επίσης και τους τρόπους αντιμετώπισης της παραμεσιτείας και τις κυρώσεις που θα έχει κάποιος, σύμφωνα με το νόμο 4072/2012, ο οποίος ενεργεί μεσιτικές πράξεις ή εμφανίζει τον εαυτό του ως μεσίτη αστικών συμβάσεων χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις του προαναφερθέντα νόμου και χωρίς να έχει εγγραφεί στο Γ.Ε.Μ.Η.


Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο έγινε ενημέρωση για το ποιος είναι ο ρόλος του και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να προσφύγει κάποιος σε αυτό. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτείται στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο κάθε νομού και σ΄ αυτό συμμετέχουν ένας Πρωτοδίκης, ως πρόεδρος, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  ή του Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας της έδρας κάθε Επιμελητηρίου και ένα μέλος του Δ.Σ. του κάθε Επιμελητηρίου προερχόμενο από τον κτηματομεσιτικό κλάδο, με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος από τον κλάδο των μεσιτών ακινήτων στο Δ.Σ του Επιμελητηρίου, στο Πειθαρχικό συμμετέχει ένας μεσίτης του νομού με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία, ο οποίος προτείνεται από το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου. Την πειθαρχική δίωξη ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου ασκεί ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου ύστερα από καταγγελία οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Τέλος τα μέλη ενημερώθηκαν από Δ.Σ. του συλλόγου για το σεμινάριο 50 ωρών με θέμα «Εκτιμήσεις ακινήτων και νέα νομοθεσία για τους μεσίτες ακινήτων (ν.4072/2012)» που πρόκειται να διεξαχθεί σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ – Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ (ΙΓΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)  και την ΟΜΑΣΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: