Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Στο πρόγραμμα Leader με προϋπολογισμό 300.000 € η επισκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου Πολυγύρου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο πρόγραμμα Leader με προϋπολογισμό 300.000 €
η επισκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου Πολυγύρου

Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του 4ου Κ.Π.Σ. εγκρίθηκε η τροποποίηση του προγράμματος Leader για το Νομό Χαλκιδικής. Στην εν λόγω τροποποίηση περιλαμβάνεται και η από μακρού χρόνου υποβληθείσα πρόταση του Δήμου Πολυγύρου για την ολοκληρωτική επισκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου Πολυγύρου προϋπολογισμού 300.000 €.

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Αστέριος Ζωγράφος τόνισε:
«Χαιρετίζουμε την απόφαση αυτή και πιστεύουμε ότι θα αποδοθεί σε χρήση μετά την επισκευή του ένα ολοκληρωμένο και χωρίς προβλήματα Κλειστό Γυμναστήριο, που θα λειτουργεί προς όφελος της τοπικής μας κοινωνίας και ιδιαίτερα της νεολαίας μας.

Από το Γραφείο Τύπου
του Δήμου Πολυγύρου

Δεν υπάρχουν σχόλια: