Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Γαλάζιες σημαίες για 408 παραλίες της Ελλάδας το 2014Δείτε αναλυτικά τις καλύτερες ακτές και μαρίνες

Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες» στη χώρα μας, οι βραβεύσεις ακτών και μαρινών με «Γαλάζια Σημαία» για το 2014.

Με 408 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει και πάλι, όπως τα τελευταία χρόνια, τη 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε φέτος 3.372 ακτές και 650 μαρίνες σε όλο τον κόσμο. Γίνεται προσπάθεια, σε συνεργασία με αρμόδιους κρατικούς φορείς, να αυξηθεί ο αριθμός των ελληνικών βραβευμένων μαρινών.


Το Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες»


Η «Γαλάζια Σημαία» είναι διεθνές σύμβολο ποιότητας, θεωρούμενο το πιο γνωστό περιβαλλοντικό σύμβολο στον κόσμο. Απονέμεται από το 1987, στις ακτές και μαρίνες οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις βράβευσης. Δεν αρκεί οι ακτές να διαθέτουν μόνο την απαιτούμενη εξαιρετική ποιότητα νερών κολύμβησης. Πρέπει επί πλέον να τηρούνται και τα υπόλοιπα 32 αυστηρά κριτήρια, που αναφέρονται σε καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και ταυτόχρονα περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη «Γαλάζια Σημαία» όταν επιλέγουν τους προορισμούς που προτείνουν στους πελάτες τους, επιμένοντας στις καλές υπηρεσίες που προσφέρονται στην ακτή, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό το γνωρίζουν και το υπολογίζουν όλοι οι διαχειριστές ακτών, Δήμοι, Ξενοδοχεία και Camping, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα εθελοντικά.

Ιδρυτής και Διεθνής Συντονιστής του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα FEE (Foundation for Environmental Education), που εδρεύει στη Δανία, με 63 χώρες-μέλη από όλες τις ηπείρους. Εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), την παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση εθνικής εμβέλειας της χώρας (1951), που δραστηριοποιείται σε περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, σε δράσεις και προγράμματα προστασίας της φύσης, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση με 5 διαχρονικά προγράμματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και στη γενικότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. (www.eepf.gr)

Ως εκπρόσωπος του FEE, η ΕΕΠΦ είναι ο Εθνικός Χειριστής του Προγράμματος “Γαλάζιες Σημαίες” από το 1992.

Οι διαδικασίες του ΠρογράμματοςΗ ακτή που επιθυμεί να λάβει το βραβείο “Γαλάζια Σημαία”, πρέπει να πληροί όλα ανεξαιρέτως τα απαιτούμενα κριτήρια. Για τις ακτές υπάρχουν 33 αυστηρά κριτήρια και για τις μαρίνες 25. Οι επιθεωρητές της ΕΕΠΦ και του FEE ελέγχουν στο διάστημα του καλοκαιριού τη συμμόρφωση στα κριτήρια του Προγράμματος, επισημαίνοντας στον Εθνικό Χειριστή τυχόν προβλήματα και παραλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν σε προσωρινή ή και οριστική υποστολή της “Γαλάζιας Σημαίας” και απόσυρση της ακτής ή μαρίνας από την ελληνική και διεθνή ιστοσελίδα του Προγράμματος. Οι αξιολογήσεις των επιθεωρητών λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από την Εθνική Επιτροπή Κρίσεων, όταν αυτή, μετά το τέλος της θερινής περιόδου, εξετάζει και αξιολογεί τις υποψηφιότητες ακτών και μαρινών για τον επόμενο χρόνο.

Η ακτή ή μαρίνα που θα έχει βραβευθεί το προηγούμενο καλοκαίρι με τη Γαλάζια Σημαία για τη συμμόρφωσή της με τα κριτήρια του Προγράμματος, έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφια για βράβευση την επόμενη χρονιά, εφόσον αποδείξει στις Επιτροπές Κρίσεων ότι πράγματι εξακολουθεί να το αξίζει.

Τα Κριτήρια του Διεθνούς Προγράμματος συνοψίζονται στις εξής τέσσερις κατηγορίες:

Α. Καθαριότητα θάλασσας και ακτής
• Ποιότητα των νερών κολύμβησης, που επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικούς ελέγχους όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων εμφανίζονται στην ιστοσελίδα: http://www.bathingwaterprofiles.gr του ΥΠΕΚΑ.
• Μη απόρριψη στην περιοχή βιομηχανικών και αστικών λυμάτων, χωρίς κατάλληλη επεξεργασία.
• Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να αδειάζονται σε τακτά διαστήματα καθώς και ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης.
• Συνεχής, περιοδικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κ.λπ.

Β. Οργάνωση ακτής
• Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των νερών κολύμβησης, με την ανάρτηση των επίσημων αποτελεσμάτων μικροβιολογικών αναλύσεων στον Πίνακα Ανακοινώσεων των ακτών.
• Σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση τυχόν θαλάσσιας ρύπανσης εξ ατυχήματος, με άμεση ενημέρωση του κοινού.
• Απαγόρευση της κίνησης οχημάτων και μοτοποδηλάτων στην ακτή.
• Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης.
• Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης.

Γ. Ασφάλεια επισκεπτών
• Εκπαιδευμένοι, πτυχιούχοι ναυαγοσώστες σε υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ή άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνο για περίπτωση ανάγκης, σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες.
• Προσβασιμότητα και παροχή υπηρεσιών για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).
Δ. Προστασία της φύσης και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
• Έντυπες πληροφορίες και οδηγίες συμπεριφοράς για την ακτή, καθώς και για περιοχές με ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον, χλωρίδας και πανίδας, στον παράκτιο χώρο.
• Αναφορά στην οργάνωση δραστηριοτήτων του διαχειριστή ακτής, που να επιβεβαιώνουν και υλοποιούν το ενδιαφέρον του για το φυσικό περιβάλλον της ακτής και την ανάγκη προστασίας του.
• Εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τους επισκέπτες της ακτής.

Στατιστικά Στοιχεία 2014

1. Σύνολο βραβευμένων Ελληνικών ακτών και μαρινών κάθε χρόνο


            Έτος

           

            Ακτές

           

            Μαρίνες

           

           
1988

           

           
7

           

           
8

           

           
1989

           

           
6

           

           
8

           

           
1990

           

           
82

           

           
6

           

           
1991

           

           
178

           

           
8

           

           
1992

           

           
235

           

           
5

           

           
1993

           

           
237

           

           
7

           

           
1994

           

           
287

           

           
4

           

           
1995

           

           
282

           

           
4

           

           
1996

           

           
311

           

           
4

           

           
1997

           

           
311

           

           
5

           

           
1998

           

           
326

           

           
7

           

           
1999

           

           
318

           

           
9

           

           
2000

           

           
319

           

           
8

           

           
2001

           

           
351

           

           
8

           

           
2002

           

           
354

           

           
7

           

           
2003

           

           
373

           

           
5

           

           
2004

           

           
378

           

           
7

           

           
2005

           

           
383

           

           
5

           

           
2006

           

           
411

           

           
5

           

           
2007

           

           
428

           

           
9

           

           
2008

           

           
430

           

           
8

           

           
2009

           

           
425

           

           
8

           

           
2010

           

           
421

           

           
9

           

           
2011

           

           
387

           

           
9

           

           
2012

           

           
394

           

           
9

           

           
2013

           

           
393

           

           
9

           

           
2014

           

           
408

           

           
10

           2. Οι νομοί με τις περισσότερες "Γαλάζιες Σημαίες" στις ακτές τους


            Νομός

           

            2011

           

            2012

           

            2013

           

            2014

           

            Λασίθι

           

           
40

           

           
40

           

           
36

           

           
42

           

            Χαλκιδική

           

           
30

           

           
35

           

           
35

           

           
33

           

            Κέρκυρα

           

           
33

           

           
35

           

           
35

           

           
30

           

            Δωδεκάνησα

           

           
37

           

           
37

           

           
25

           

           
29

           

            Χανιά

           

           
26

           

           
25

           

           
20

           

           
29

           

            Κυκλάδες

           

           
24

           

           
20

           

           
16

           

           
20

           

            Ρέθυμνο

           

           
18

           

           
18

           

           
18

           

           
17

           

            Ηράκλειο

           

           
14

           

           
14

           

           
14

           

           
17

           

            Καβάλα

           

           
13

           

           
16

           

           
16

           

           
16

           

            Μαγνησία

           

           
21

           

           
15

           

           
15

           

           
16

           

            Αττική

           

           
13

           

           
12

           

           
13

           

           
13

           

            Κορινθία

           

           
8

           

           
11

           

           
13

           

           
13

           

            Λέσβος

           

           
15

           

           
10

           

           
13

           

           
13

           

            Κεφαλληνία

           

           
11

           

           
11

           

           
9

           

           
12

           

            Θεσσαλονίκη

           

           
11

           

           
11

           

           
11

           

           
11

           

            Λακωνία

           

           
10

           

           
7

           

           
11

           

           
10

           

            Ζάκυνθος

           

           
7

           

           
9

           

           
9

           

           
9

           3. Οι Δήμοι με τις περισσότερες "Γαλάζιες Σημαίες" στις Ακτές τους


            ΔΗΜΟΣ

           

           
2012

           

           
2013

           

           
2014

           

            Κέρκυρας - Ν. Κέρκυρας

           

           
35

           

           
35

           

           
30

           

            Αγ. Νικολάου - Ν. Λασιθίου

           

           
22

           

           
23

           

           
25

           

            Ρόδου - Ν. Δωδεκανήσου

           

           
32

           

           
20

           

           
24

           

            Αριστοτέλη - Ν. Χαλκιδικής

           

           
14

           

           
14

           

           
13

           

            Σιθωνίας - Ν. Χαλκιδικής

           

           
13

           

           
12

           

           
13

           

            Κεφαλλονιάς - Ν. Κεφαληνίας

           

           
11

           

           
9

           

           
12

           

            Χανίων - Ν. Χανίων

           

           
11

           

           
11

           

           
11

           

            Χερσονήσου - Ν. Ηρακλείου

           

           
8

           

           
8

           

           
11

           

            Βόλου - Ν. Μαγνησίας

           

           
8

           

           
10

           

           
10

           

            Λέσβου - Ν. Λέσβου

           

           
7

           

           
10

           

           
9

           

            Ζακύνθου - Ν. Ζακύνθου

           

           
9

           

           
9

           

           
9

           

            Σητείας - Ν. Λασιθίου

           

           
10

           

           
5

           

           
9

           

            Ρεθύμνης - Ν. Ρεθύμνης

           

           
9

           

           
9

           

           
9

           

            Ιεράπετρας - Ν. Λασιθίου

           

           
8

           

           
8

           

           
8

           

            Βόλβης - Ν. Θεσσαλονίκης

           

           
7

           

           
6

           

           
7

           

            Λευκάδας – Ν. Λευκάδας

           

           
7

           

           
6

           

           
7

           

            Λοκρών – Ν. Φθιώτιδας

           

           
6

           

           
8

           

           
6

           

            Μονεμβασιάς - Ν. Λακωνίας

           

           
4

           

           
6

           

           
6

           

            Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης – Ν. Κορινθίας

           

           
6

           

           
6

           

           
6

           

            Αποκορώνου - Ν. Χανίων

           

           
6

           

           
5

           

           
6

           

            Κασσάνδρας – Ν. Χαλκιδικής

           

           
6

           

           
7

           

           
5

           

            Θάσου - Ν. Καβάλας

           

           
5

           

           
5

           

           
5

           

            Κατερίνης - Ν. Πιερίας

           

           
5

           

           
5

           

           
5

           

            Κω - Ν. Δωδεκανήσου

           

           
5

           

           
5

           

           
5

           

            Μαλεβιζίου - Ν. Ηρακλείου

           

           
5

           

           
5

           

           
5

           

            Παγγαίου - Ν. Καβάλας

           

           
5

           

           
5

           

           
5

           

            Σαρωνικού - Ν. Αττικής

           

           
5

           

           
5

           

           
5

           

            Πρέβεζας – Ν. Πρέβεζας

           

           
0

           

           
2

           

           
5

           

            Καντάνου-Σελίνου – Ν. Χανίων

           

           
5

           

           
0

           

           
5

           

            Πάρου – Ν. Κυκλάδων

           

           
4

           

           
3

           

           
5

           Δείτε τις 408 Ελληνικές ακτές και τις δέκα μαρίνες που βραβεύτηκαν ανά Νομό
Νομός Αιτωλοακαρνανίας

Νομός Αρκαδίας

Νομός Αργολίδας

Νομός Αττικής

Νομός Αχαΐας

Νομός Βοιωτίας

Νομός Δωδεκανήσου

Νομός Έβρου

Νομός Εύβοιας

Νομός Ζακύνθου

Νομός Ηλείας

Νομός Ηρακλείου

Νομός Θεσσαλονίκης

Νομός Καβάλας

Νομός Κέρκυρας

Νομός Κεφαλλονιάς

Νομός Κορινθίας

Νομός Κυκλάδων

Νομός Λακωνίας

Νομός Λάρισας

Νομός Λασιθίου

Νομός Λέσβου

Νομός Λευκάδας

Νομός Μαγνησίας

Νομός Μεσσηνίας

Νομός Ξάνθης

Νομός Πιερίας

Νομός Πρεβέζης

Νομός Ρεθύμνου

Νομός Ροδόπης

Νομός Σάμου

Νομός Σερρών

Νομός Φθιώτιδας

Νομός Φωκίδας

Νομός Χαλκιδικής


 Νομός Χανίων

Μαρίνες

Πηγή: NewsBeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: