Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

Ακόμη 50 μπλε κάδοι ενισχύουν το δίκτυο ανακύκλωσης συσκευασιών στο Δήμο Πολυγύρου

Ακόμη 50 μπλε κάδοι τοποθετούνται στον Πολύγυρο και σε Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου ενισχύοντας το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών, που υλοποιεί από τα μέσα του Ιουνίου ο Δήμος Πολυγύρου, με στόχο την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων και την επαναχρησιμοποίηση των υλικών.

Η μεγάλη ανταπόκριση κατοίκων και επισκεπτών, που μεταφράζεται σε αύξηση του όγκου των ανακυκλώσιμων υλικών, αλλά και τα πολλαπλά αιτήματα πολιτών για τοποθέτηση περισσότερων μπλε κάδων κυρίως στην παραλιακή ζώνη του Δήμου, αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για την παραχώρηση από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ακόμη 50 κάδων. Έτσι ο αριθμός των κάδων, που θα χρησιμοποιούν οι πολίτες για ανακύκλωση φτάνει τους 450 ενώ στα 95 δρομολόγια που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρωθεί σχεδόν 300 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών.

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου, κ. Αστέριος Ζωγράφος, τόνισε:

«Πυκνώνουμε το δίκτυο των μπλε κάδων σε όλες τις γειτονιές του Δήμου και στην παραλιακή ζώνη τοποθετώντας, ως πρώτο βήμα, 50 επιπλέον μπλε κάδους ανακύκλωσης. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τόσο τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανακύκλωσης. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα είναι καθοριστική για την απόκτηση δεύτερου απορριμματοφόρου, που τόσο χρειαζόμαστε τη θερινή περίοδο  λόγω της αύξησης των κατοίκων και επισκεπτών.

Η ανακύκλωση ελαχιστοποιεί τον όγκο των απορριμμάτων, επιτυγχάνει την αποσυμφόρηση των κάδων, μειώνει το κόστος συλλογής και μεταφοράς, μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εξοικονομεί ενέργεια. Είναι όμως κοινώς αποδεκτό ότι όσες προσπάθειες και αν γίνουν, όσες πρωτοβουλίες και αν αναληφθούν, για να μπορέσουμε να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, πρέπει σε αυτή την προσπάθεια να συμμετέχουν με συνέπεια οι ίδιοι οι πολίτες».


Από το Γραφείο Τύπου
του Δήμου Πολυγύρου

Δεν υπάρχουν σχόλια: