Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Τα νοικοκυριά της Θεσσαλονίκης «στράγγιξαν» οικονομικά

Έχουν «στραγγίξει» οικονομικά, οι καταναλωτές του νομού Θεσσαλονίκης, όπως προκύπτει από την τελευταία έρευνα οικονομικής συγκυρίας, που διεξήγαγε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΕΒΕΘ) Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα οικονομικής συγκυρίας του νομού Θεσσαλονίκης («Βαρόμετρο ΕΒΕΘ») που διεξήχθη κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου, από την εταιρία δημοσκοπήσεων Palmos Analysis, για λογαριασμό του ΕΒΕΘ, φαίνεται ότι οι καταναλωτές δεν μπορούν πια να αποταμιεύσουν και αποκλείουν μεγάλες αγορές σε λίγο μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με τις προηγούμενες έρευνες.

Η βιομηχανία (σ.σ. καθώς ό,τι απέμεινε από αυτήν είναι εξ ορισμού εξωστρεφής) είναι πιο αισιόδοξη για την εξέλιξη της δραστηριότητάς της στο εγγύς μέλλον στηριζόμενη στις εξαγωγές, ενώ οι υπόλοιποι τομείς δείχνουν τελματωμένοι και περιμένουν να πάρουν ανάσα από τον τουρισμό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το «Βαρόμετρο ΕΒΕΘ» η βιομηχανία εμφανίζεται ελαφρώς πιο αισιόδοξη αναφορικά με τις παραγγελίες, την παραγωγή και την απασχόληση τους επόμενους έξι μήνες.

Η περιορισμένη ζήτηση εξακολουθεί να αποτελεί τον πλέον ανασταλτικό παράγοντα για τον συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας, ενώ η μειωμένη ρευστότητα δείχνει να τους επηρεάζει ελαφρώς λιγότερο (σ.σ αυτό σημαίνει πως μάλλον έχουν προσαρμοστεί οι επιχειρήσεις).

Το επίπεδο των παραγγελιών τους, τους τελευταίους έξι μήνες ήταν μάλλον χειρότερο από εκείνο του Σεπτεμβρίου 2013, οπότε διεξήχθη το προηγούμενο «Βαρόμετρο ΕΒΕΘ».

Λιγότερο απαισιόδοξες εμφανίζονται οι επιχειρήσεις των υπηρεσιών, αν και σε εθνικό επίπεδο ο δείκτης έχει περάσει σε θετικό πρόσημο, ενώ ο δείκτης για τον νομό Θεσσαλονίκης είναι ακόμη αρνητικός.

Οι επιχειρήσεις δηλώνουν μια σχετική βελτίωση της κατάστασής τους το τελευταίο εξάμηνο σε εθνικό και ευρωπαϊκό, αλλά όχι σε τοπικό επίπεδο και αυτό διότι η ζήτηση σε τοπικό επίπεδο σε αντίθεση με το εθνικό και το ευρωπαϊκό επιδεινώθηκε.

Αναμένεται όμως βελτίωση της ζήτησης το επόμενο εξάμηνο (προφανώς λόγω θέρους).

Πάντως, η πιστωτική ασφυξία είναι πολύ σημαντικότερος ανασταλτικός παράγοντας γι’ αυτές τις επιχειρήσεις, σε σχέση με τη μειωμένη ζήτηση.

Στο λιανικό εμπόριο διαφαίνεται μια σταθερότητα του αρνητικού κλίματος σε τοπικό επίπεδο, η οποία όμως έχει υποχωρήσει αισθητά σε εθνικό επίπεδο, λόγω ελαφράς επιδείνωσης των πωλήσεων το τελευταίο εξάμηνο.

Ωστόσο, για το επόμενο εξάμηνο είναι σημαντικά λιγότερο αρνητικές οι προβλέψεις των παραγγελιών και των πωλήσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο.

Ειδικά, οι προβλέψεις των πωλήσεων το επόμενο εξάμηνο είναι πολύ αισιόδοξες και ο δείκτης περνάει σε θετικό πρόσημο σε εθνικό επίπεδο, αλλά, αυτή η αισιοδοξία είναι συγκρατημένη και ο δείκτης συνεχίζει να έχει αρνητικό πρόσημο σε τοπικό επίπεδο.

Ομοίως και στην απασχόληση, εμφανίζεται σταθερός ο δείκτης σε τοπικό επίπεδο και πολύ βελτιωμένος σε εθνικό επίπεδο (σ.σ. μια λογική εξήγηση είναι η μεγαλύτερη εξάρτηση άλλων περιοχών της χώρας, σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη, από τον τουρισμό που ενόψει του καλοκαιριού προκαλεί αισιοδοξία).

Στις κατασκευές το κλίμα είναι ελαφρά λιγότερο απαισιόδοξο σε τοπικό επίπεδο απ’ ότι σε εθνικό.

Επίσης είναι αξιοσημείωτη η μεγαλύτερη επιδείνωση της δραστηριότητας του τελευταίου εξαμήνου σε εθνικό επίπεδο απ’ ότι σε τοπικό.

Εδώ η περιορισμένη ζήτηση υπερτερεί ως ανασταλτικός παράγων σε σχέση με την έλλειψη ρευστότητας.

Οι προβλέψεις για την απασχόληση είναι λιγότερο κακές σε τοπικό επίπεδο και σαφώς καλύτερες σε εθνικό επίπεδο.

Απαισιοδοξία καταναλωτών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι καταναλωτές στον νομό Θεσσαλονίκης εμφανίζονται απαισιόδοξοι, καθώς ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης διαμορφώνεται στις -38 μονάδες.

Ειδικότερα, οι καταναλωτές του νομού Θεσσαλονίκης αναφέρουν:

-Ηπιότερη επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης και μικρότερη (σε σχέση με το Σεπτέμβριο 2013), απαισιοδοξία για την περαιτέρω εξέλιξή της.

-Επιδείνωση (πιο ήπια ωστόσο) της οικονομικής κατάστασης της χώρας κατά το τελευταίο έτος, αλλά και σημαντικά μειωμένη απαισιοδοξία για το μέλλον.

-Οι καταναλωτές στον νομό Θεσσαλονίκης εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός στο επόμενο διάστημα θα κινηθεί ελαφρά πτωτικά.

Μάλιστα, υπάρχει η αίσθηση στους καταναλωτές του νομού Θεσσαλονίκης ότι η εξέλιξη των τιμών κατά το τελευταίο 12μηνο ήταν, επίσης, πτωτική.

Η τάση αυτή είναι αντίθετη με την τάση που επικρατεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς εκεί οι καταναλωτές θεωρούν ότι οι τιμές αυξήθηκαν κατά το προηγούμενο διάστημα και θα εξακολουθήσουν να αυξάνονται στο μέλλον.

-Απαισιοδοξία για την εξέλιξη της ανεργίας στη χώρα, ωστόσο διαφαίνεται περαιτέρω μείωση της απαισιοδοξίας σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2013, αλλά και διαφοροποίηση του κλίματος σε σχέση με τον εθνικό δείκτη, ο οποίος παραμένει σε πολύ πιο απαισιόδοξο επίπεδο, αν και βελτιωμένος.

-Σταθερή (σε σχέση με τον προηγούμενο Σεπτέμβριο) απροθυμία για την πραγματο¬ποί¬ηση σημαντικών αγορών προς το παρόν και απροθυμία για την πραγματοποίηση τέτοιων αγορών στο μέλλον.

-Πολύ χαμηλή πρόθεση για αποταμίευση, με αύξηση ωστόσο του ποσοστού όσων θεωρούν πολύ ή αρκετά πιθανό να αποταμιεύσουν στους επόμενους 12 μήνες (17% από 11% τον Σεπτέμβριο 2013).

Σημειώνεται, όμως, ότι σε σχέση με το Σεπτέμβριο 2013, παρατηρείται ελαφρά πτώση του ποσοστού όσων δηλώνουν ότι αποταμιεύουν (λίγο ή πολύ) στο 9% (από το 11%), ενώ το 43% εξακολουθεί να τραβάει από τις αποταμιεύσεις ή να χρεώνεται όλο και περισσότερο (σχεδόν σταθερό ποσοστό σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2013) και ποσοστό 48% δηλώνουν ότι τα φέρνουν ίσα – ίσα με τα εισοδήματά τους (σε σχέση με το 43% τον Σεπτέμβριο 2013).

Είναι εμφανές, σύμφωνα με τους αναλυτές, ότι έχει επέλθει μια σχετική προσαρμογή της διαβίωσης των νοικοκυριών στα νέα, ακόμα πιο μειωμένα εισοδήματά τους, καθώς αφομοιώνεται σταδιακά η εσωτερική υποτίμηση της Ελληνικής οικονομίας.

Επίσης, διαμορφώνεται μια τάση θετικότερης ψυχολογίας των καταναλωτών που αντανακλά σε θετικότερες εκτιμήσεις για το μέλλον, παρά την σταθερά κακή οικονομική κατάσταση που βιώνουν.

-Εκτίμηση για διατήρηση των πολύ χαμηλών πωλήσεων στην αγορά αυτοκινήτου στον νομό Θεσσαλονίκης στο επόμενο 12μηνο.

-Απόλυτη καθήλωση της αγοράς ακινήτων και της οικοδομικής δραστηριότητας γενικότερα.

Πηγή: Real.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: