Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Εγγραφές 10ου ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης


ΣΤΟ 10ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14


Από τη Δευτέρα 2/9 συνεχίζονται οι εγγραφές μαθητών για τη νέα σχολική χρονιά 2013-14 στο 10ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης.

Στο 10ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης λειτουργούν οι τομείς Μηχανολογίας, Πληροφορικής, Υγείας – Πρόνοιας και Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, και οι ειδικότητες α) Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, β) Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού, γ) Υποστήριξης Συστημάτων Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ, δ) Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, ε) Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, στ) Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος και ζ) Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων.

Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2013-14 για όλες τις τάξεις γίνονται από 2/9 έως 11/9/2013 στο κτίριο του Ευκλείδη, Αλ. Παπαναστασίου 13, στον 3ο όροφο, αίθουσες 306 και 307, τηλ. 2310889933, 2310889934 και 2310889935. Οι μετεγγραφές θα συνεχισθούν μέχρι 30/9/2013.
Ο Τομέας Υγείας-Πρόνοιας θα λειτουργήσει για τελευταία χρονιά μόνο στη Γ΄ τάξη.

Περισσότερες πληροφορίες στο site του σχολείου: http://10epal-thess.mysch.gr και http://10epal-thess.thess.sch.gr.

Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
                                                                         
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ
Γεωλόγος - Θεολόγος


10ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


1. Αίτηση εγγραφής (έντυπο σχολείου)
2. Απολυτήριο Γυμνασίου
3. Ταυτότητα ή πιστοποιητικό γέννησης
4. Δήλωση κηδεμονίας και επιλογή κύκλου – τομέα - μαθημάτων (έντυπο σχολείου)
5. Ατομικό δελτίο υγείας (έντυπο σχολείου)
6. Δήλωση του Ν.1599/86 (έντυπο σχολείου στο οποίο θα δηλώνεται ότι ο/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο σχολείο)
7. Δήλωση κηδεμόνα για συμμετοχή του παιδιού του σε εκδρομές ή εκδηλώσεις (έντυπο σχολείου)
8. Φωτοτυπία λογαριασμού ΟΤΕ ή ΔΕΗ ή ΕΥΑΘ
9. Για το Σύλλογο Γονέων 10€
10. 4 φωτογραφίες

http://10epal-thess.mysch.gr
http://10epal-thess.thess.sch.gr
email: 10epal-thess@sch.gr

10ο ΕΠΑ.Λ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ


ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
1. Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού
2. Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
1. Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
2. Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. ΄Εργων τοπίου και Περιβάλλοντος
2. Τεχνολογίας και Ελέγχου τροφίμων

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1. Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: